Vráťme sa späť v čase do septembra. Či už budeš pracovať na Muscle Upoch, alebo sile zhybov, bude na to vyčlenených 10 minút. Dobre viete, že 10 minút môže byť aj poriadne dlhých.
V druhej časti sa potrápite s tripletom. A áno, opäť „LEN“ 10 minút.

[wod]TBT 14.9.
1)Ninjas: 4x Max Unbroken Set of MU (3+)
Advanced: 10 EMOM 2 MU
Beginers: 10 EMOM
Negative Strict Pull Up/ Negative Strict MU

2) AMRAP 10
300m Row
20 KB Snatch(24/16)
10 Pull Ups[/wod]