Na začiatok si dáme Back Squaty. Začiatočníci budú mať za úlohu vyštverať sa na solídne ťažkú 5ku. Pokročilí, tí ktorí vedia s akou váhou budú schopní dať 3 x 10 opakovaní to majú tiež jasné. Medzi sériami si dáte pauzu niečo okolo 3 minút.Tak aby ste nohám dali dosť času na regeneráciu pred ďalšou desiatkou.
Po toľkom drepovaní budeme mať bežecký WOD. Každú druhú minútu odbehnete 200 metrov. Cieľ je aby váš čas bol približne rovnaký počas každého kola. Počíta sa vám ten najhorší výsledok.
Na koniec si ešte dáme nejaké to bruško.
[wod]1) Back Squat
Beginners: Work up to a heavy 5
Advanced: 3×10 Across
2) WOD: E2MOM 200m Run
6 Rounds
3) Advanced: 3 Rounds
15 Leg Raises with medball
20 sec L-Sit Hold
Beginners: 3 Rounds
20 Sit Ups
20sec Tuck Hold
[/wod]
Lifting weights :D