Opäť je za nami ďalší Open týždeň. Pekne sa nám to posúva stále ďalej a ďalej. Dnes si zoberieme na mušku hrazdu a s ňou aj bar muscle upy. Opakovaní síce nie je veľa, treba si však dávať pozor, pretože sa pôjde až 5 kôl.
Keď toto budeme mať vybavené, čaká vás ešte práca na klikoch v stojke. Náročnosť zvolíme spolu takú aby pre vás bola výzvou, no zvládnuteľnou.
[wod]1) 5 Rounds For Time
4 Bar Muscle Ups
8 KB Swing (32/24)
12 Burpees
2) HandStand Push Ups
NinJa: 10 EMOM 5 Strict
Advanced: 3-5 Kipping
Beginner: 5 Push Ups[/wod]

Chceli by ste aby sa jeden WOD vyhlasoval práve vo vašej garáži?