Táto sobota bude pekná. Pokročilí budú mať 10 minút na to, aby sa dopracovali k ťažkej trojke. Začiatočnící si nahodia stredne ťažkú činku, a s ňou budú tancovať celých desať minút.
WOD je klasickou kombináciou 21-15-9 pričom striedaš ľahké Clean and Jerky s klikmi v stojke.
Tento WOD má byť rýchly, musíte ho stihnúť do 10 minút. V prípade, že už teraz vieš, že budeš musieť všetky pohyby deliť na viac ako dva krát. Treba naškálovať.
[wod]1) Front Squat
Advanced: 10min
To Find Heavy 3 Reps
Beginner: 10min EMOM 3 reps
2) 21-15-9
Clean and Jerk (50/35)
Handstand Push Ups
(10 min TimeCap)[/wod]

Ak sa už tiež neviete dočkať ca CF Open, Regionals a Games, toto je povinná jazda