Sťažujete sa, že je málo double undrov, málo angličákov a málo box jumpov. Tak dnes to tam budete mať pekne všetko ;)
[wod]2)WOD: 3 Rounds For Time
75 Double Unders
50 AbMat Sit Ups

2) 10 EMOM
Beginers: 8-10 Burpees
Advanced: 8 Burpee Box Jumps
Ninja: 10 Burpee box Jumps[/wod]

Nechce sa ti robiť angličáky? Nevieš poriadne vskočiť na box? Im by sa celkom chcelo!