Pre tých čo už majú zhyby zvládnuté, prepnú na chest to bar pullups a budú sa snažiť ísť série daného počtu opakovaní. Ostatní budú pracovať na klasických pullupoch, či už kipping alebo butterfly verziu. Následne 15 minútový WOD v intervaloch po minútach:

1) Skill/Strenght:
A: 7×10 unbroken CH2B Pull Ups
B: 7×5 unbroken CH2B Pull Ups

2) WOD: 15 min. (for capacity)
1st min. 7 Push Press (60% 1RM)
2nd min. 45sec hollow hold
3rd min.
A:5 unbroken Muscle Ups
B: 3 Muscle Ups
C: 10 Pull Ups

Ak vieš, budeš pracovať na MU ak nie pokračuješ v pullups. Neboj sa tých MU ;)