Tento krát potiahneme Clean do vysokej váhy, bude na vás, či budete pracovať na squat cleane alebo uprednostníte power clean. Dôležitá však bude v prvom rade technika, ako vždy. V prípade, že ešte stále neovládaš DU, prikladáme video aj k zopár tipom pre ne. Stále ich opakujeme, ale inak ako tréningom sa skákať nenaučíte :)

1) Skill/Strenght: 5×2 Clean

2) WOD: 10 min AMRAP
30 Double Unders
5 Clean and Jerks 60kg/40kg

Timing on double unders:

A ako vyzerá keď niekto vie aj skákať cez švihadielko a aj clenovať