Pochodíme čo to porukách, a keď vás to už prestane baviť vrhneme sa na wod. Tento krát pôjdeme hore kopcom, začnete na nežných 10 opakovaniach no problém bude práve v ďalších kolách.
Pokročilí, tí z vás, ktorí stihnú celý wod do 5 minut majú ešte bonus v podobe 25kového kola
[wod]1)Hand Stand Walk Practice
2) For Time
10-15-20 (if you are done before 5:00 proceed to 25reps of each)
TTB
OHS (40/30)
-Each Time you break the reps 5 burpees
3) Turkish Get Up[/wod]

Niečo na vylepšenie tvojho TGU