V dnešnom tréningu to bude hlavne o činke. Budeme hľadať tri ťažké front squaty. Pokročilí budú pracovať zo zeme, čiže im tam pribudne premiestnenie. Workout bude mať klasickú schému 21-15-9. Kombinácia Power Cleanov a Push Jerkov. Pozor, Push Press ani Strict Press sa v tomto prípade neberie ako opakovanie!
[wod]1) Advent Calendar Surpise
2) 10 minutes Climb To Heavy 3 Rep Front Squat
Advanced: From Ground
2)For Time
21-15-9
Power Clean
Push Jerk[/wod]

Inspiration