Silný a pevný chrbát a stred tela je jednoznačne základ všetkého. Sily a hlavne dlhodobo zdravého pohybu. Dnes budeme hľadať 2Rep max. To však nebude všetko, potom nás ešte čaká 8 minútový EMOTM kde postriedame práve mŕtvy ťah, aj dvojšvihy.

[wod]
1) Work Up to a heavy 2rep Deadlift
2) EMOTMx8
ODD: Deadlift (65% 2Rep)
EVEN: 60 DU
3) Work on your weakness[/wod]

Toto video sme tu už mali, no veľmi pekne zhrnuté a opravené chyby.