Zamestnajú nás ring dipy. Začiatočníci budú trénovať rôzne prípravné cvičenia (máme ich dosť) Pokročilých potrápi 10 minútový EMOTM. V každej minút budete robiť 4 super striktné ring dipy. Budeme však bazírovať na úplnom rozsahu pohybu. To znamená v hornej pozícii vytlačenie z ramien, vytočenie rúk do správnej pozície. V dolnej fáze úplné spustenie sa, pomôcka by bola asi taká, že rameno by sa malo dotknúť kruhu. Tak isto nohy by mali zostať rovné, v „hollow rock position“.
Druhá časť tréningu bude zameraná najmä na pulling movement. 10 minút, v každej 1 wall climb a potom zvyšujúce sa množstvo zhybov.

1) Ring Dips / Advanced: EMOTM 4 strict ring dips for 10 min (elbow should touch the ring)
2) WOD: 10 min EMOTM
1 Wall Climb
5++ Pullups

Trošku iné video dnes, ale hlavne ENJOY YOURSELF