Pre Front Squat je veľmi dôležitá práve mobilita v rukách a ramenách, no zároveň otestuje drepovú pozíciu nôh a hrudníka. Keď totiž nemáme peknú „sedačku“ pri vyššej váhe front squatu sa nám to pekelne vypomstí. Váha a ťažisko sa nám dostanú výrazne dopredu a tým vzniká zvýšený tlak na chrbát. To často spôsobuje, že sa z daného drepu nevieme postaviť. Vo videu si pozrite ako to má vyzerať.
Chipper bude mať háčik jedine v naozaj heavy front squate, budeme pracovať s 90% of 3 rep maxka ktoré sme našli.

1) Strenght:
Front Squat 3-3-3-3-3-3-3

2) WOD: Chipper
50 Lunges with KB (24/16)
10 Muscle Ups/ CH2B Pull Ups
5 Front Squats (90% of 3RM)
10 Muscle Ups/ CH2B Pull Ups
50 Lunges with KB (24/16)