Dnes sa opäť venujeme technike vzpierania, konkrétne Squat Snatch, alebo aj Full Snatch. Tento pohyb je technicky veľmi náročný, preto ho treba drilovať. Predsaln, pozrite si hociakú vzpieračskú súťaž, videli ste tam niekedy niekoho spraviť len tak Power Snatch? Nie, a to práve preto, že to nie je cesta kedy dostaneme nad hlavu najväčšiu váhu.
V druhej časti ás zamestná triplet mŕtvych ťahov, toes to barov a box jumpov. Čo ste sa naučili v technickej časti budete môcť ešte viac poskúšať, každé dve minúty treba vykonať jeden Squat Snatch.

1) Skill: Squat Snatch
2) WOD: 12 min AMRAP
5 Toes To Bar
10 Deadlift
15 Box Jumps
Each 2 minutes on the minute- 1 Squat Snatch

Ak si niekto nie je istý rozdielom :)