Tréningový denním už má každý z vás (chtiac či nechtiac) založený, tak prichádza prvý test. Benchmarkový wod Filthy Fifty. Veľmi výživné, plné kadečoho. Dobrá správa je, že keď prejdeš 50 opakovaní určitého cviku, môžeš naň zabudnúť. Už sa k nemu nevrátiš.
Treba od začiatku rozmýšľať nad rozložením svojich síl. Filthy Fifty je dlhý workout a preto nechceš ísť naplnú paru hneď na začiatku.

[wod]
Filthy Fifty
For time:
50 Box jumps
50 Jumping pull-ups
50 Kettlebell swings 8/16
Walking Lunge, 50 steps
50 Knees to elbows
50 Push press (20)
50 Back extensions
50 Wall ball shots
50 Burpees
50 Double unders
[/wod]

Ehh…No neviem či dáme viac jak Camile