Tak striktné TTB sme tu už dlhšie nemali. Preto si ich dnes precvičíme. Keď niekto TTB nevie, bude pracovať na sile spodného brucha zdvíhaním medballu.
Workout bude trvať 12 minút, no cvičiť budete „len“ 9 ;)
[wod]1) 10 EMOTM 5 Strict TTB
Beginers: 5 Leg Raises with Medball
2) 3 rounds for max reps of:
1 min of Power Snatch (40/30)
1 min of Burpees over Bar
1 min of Overhead Squats (40/30)
1 min Rest[/wod]