Dnešný workout sa ponesie v znamení walking lunges. Veľa walking lunges. Kettlebel bude treba samozrejme vláčiť so sebou :)
Stabilita je pre vás veľmi dôležitá, preto sa ešte po workoute budeme venovať práve Turkish Get Upu.
[wod]1) WOD: For Time:
40m KB Lunges
30 KB Swings
40m KB Lunges
30 KB Goblet Squats
40m KB Lunges
30 KB Swings
40m KB Lunges
2) Turkish Get Up [/wod]

Briggs aj so zlomenou nohou neskutočná