Cieľ pre dnešných Pull Uperov je ísť Ubéčkem. To znamená bez zastavenia na jeden šup spraviť 21 zhybov, potom 18, 15 až po trojku. Ak síce Pull Upy vieš, ale nie je to až tak vončo pôjdeš verziu B.

Ostatní sa budú trápiť s 10minútovým EMOMom, pričom chceme využiť váš novonadobudnutý kipovací skill :)

Neskôr si v AMRAPE zopakujeme aká je tá kondička dôležitá. A že nie je všetko len tie činky zdvíhať.

[wod]1)Beginers: 10 EMOM 5 Kipping Pull Ups
Advanced: For Time:
21-18-15-12-9-6-3 UB Pull Ups
(B Advanced: 12-9-6-3-6-9-12)
2) 10 AMRAP
10 Box Jumps
10 SDHP (45/35)
Advanced: 1 Muscle Ups Beginers: 3 Strict Pull Ups
[/wod]

Ach tá Sam Briggs