Tento týždeň odštartujeme klikmi v stojke. U pokročilých budeme hľadať z akej diery sa až vedia vykippovať. So začiatočníkmi budeme buď pracovať na stojke samotnej, alebo sa budeme učiť techniku kippovania.
Júnová priorita bola jasná, preto si dnes v metcone vychutnáte squat snatche. A áno, váha bude ľahká práve preto aby ste ich vedeli spraviť veľké množstvo.
[wod]1) HandStand/ Kipping HandStand Push Ups
Advanced: Max Deficit Kipping HSPU
2) AMRAP 4
50 Double Unders
30 Squat Snatch (25/35)
1min Rest
AMRAP 4
50 Double Unders
30 Squat Snatch[/wod]

Takto nejako si to predstavujeme aj u vás ;)