Veľa z Vás si určilo ako svoj cieľ stojku, chôdzu po rukách alebo kliky v stojke. Pre všetky tieto pohyby je kľúčova sila stredu tela a rúk. Napriek tomu často silu na daný pohyb máme, ide len o to aby sme vypilovali techniku. Na práci teda budeme mať drill pre kipingové kliky v stojke.
Všetky typy môžete následne využiť pri našom metcone. Máme na zozname DIANE!

1) Skill: Handstand Push Ups Progression
2) WOD: DIANE
21-15-9
Deadlift (102/70)
Handstand Push Ups
3) Grip Work

Pre tých, čo už majú HSPU v malíčku, skúsime popracovať na efektivite pohybu: