benchmark helen

Opäť je čas vytiahnuť si denníček a a zapísať si výsledok dnešného workoutu, ktorým je benchmark WOD Helen. Pozostáva zo swingov, pullups a behu. Okrem toho v silovej časti vyskúšame tri verzie pressov. Striktnú, pushpres a nakoniec pushjerk. Ak pôjde všetko podľa plánu, na každom s tých pressov by malo ísť viac kíl. Priorita je však čo najviac sa „hecnúť“ pri Helen.

Strength: Progress to 1 max rep of
1 Strict Press
1 Push Press
1 Push Jerk

2) Helen
3 rounds for time of
400m Sprint
21 Kettlebell Swings (24kg)
12 Pull-ups

Helen Demo: