Dnes tu máme po dlhšej dobe Hero workout. Dnes konkrétne Jag 28. Ide o zmes takmer všetkého. Taký crossfitík.
[wod]Hero WOD Jag 28
800m Run
28 KB Swing
28 Strict Pull Ups
28KB Clean and Jerks
28 Strict Pull Ups
800m Run
[/wod]

Julie nam bude na Games jednoznačne chýbať