Dnes sa budete hrať na hrdinov. Dáme si Nata. Pozitívne je, že sa budete trápiť len 20 minút, čo je na hero workout celkom krátko. Wod je ladený gymnasticky, žiadna činka v dohľade. Samozrejme máme pripravenú aj škálovanú verziu, ktorá však vonkoncom nebude easy :D
[wod]1) Advent Calendar Surpise
2) NATE 20min AMRAP
2 Muscle Ups
4 Handstand Push Ups
8 KB Swings (32/24)

Beginers: 4 Pull Ups
6 Push Ups
8 KB Swings[/wod]

Some tips