Na všetkých sa dnes veľmi tešíme. Ak prídeš na tréning, čaká ťa hero WOD Wittman. Budeme radi ak zostaneš podporiť našich atlétov pri ich skvelých výkonoch počas Open WOD 15.3
A ako obvykle, pôjdeme si potom sadnúť a najesť sa. Tak nebuď labuť a poď s nami!
[wod]
Wittman
7 Rounds
15 KB Swing (24/16)
15 Power Cleans (42,5/30)
15 Box Jumps
[/wod]
Zopakovať si základy nikdy nie je na škodu!