Dnes si dáme EMOTM na štýl Hulka Hogana. Každé dve minúty budete opakovať sériu cvičení. Váhu si naškálujeme podľa potreby tak, aby ste mimo workoutu boli schopný spraviť 5 opakovaní tng. Predsa len, bude ich tam celkom dosť.
Vaše skŕe je najpomalšie kolo. Čiže keď sa v jednom opustíš, dobrý čas mať jednoducho nebudeš.
Na konci sa budeme venovať opäť stredu tela. Tabata vo forme Holow hold a Superman Hold. Statické, no veľmi ťažké a dôležité cvičenie. V druhej tabatke budeme zase striedať zdvíhanie nôh a brušáky s rovnými nohami na zemi. Pri tomto je potrebné dať si pozor na to, aby ste mali neustále kríže pevne pritlačené k zemi. Inak totiž namiesto brucha zaberá chrbát a to nechceme.

[wod]1) Hulk Hogan style:
E2MOM for 20 min
A: 5 CH2B Pull Ups, 5 Cleans (70/45), 7 Burpees
B: 3 Push Ups, 5 Cleans, 5 Burpees

-Score is your slowest round

2) Accessory:
Tabata: Hollow Hold/Superman Hold
Tabata: Leg Raises/Straight leg sit ups
[/wod]