No myslím, že tento Hero workout naozaj nepotrebuje komentár.

1) Incredible HULK
20 min AMRAP
5 Deadlift (52/32)
5 Hang Power Clean
5 Front Squat
5 Push Press
5 Back Squats

Je jasné, že keď má nadhadzovať prvú loptu fittest woman on earth, nemôže to dopadnúť inak ako dobre :)