Front Squat, ťažké dve opakovania. Budeme od vás vyžadovať 100% techniku. Váha celý čas na pätách, chrbát rovný, čo najviac kolmo. Lakte vysoko.
Workout bude kratší, no o to intenzívnejší. Kettlebell z ruky nepustíš, ale veď to sa vám aj páči :)
[wod]1) Front Squat 2 Reps
2) 3 Rounds For Time:
21 KB Swing (32/24)
15 KB Squat Clean
9 KB Push Press[/wod]

Niečo zo sveta rugby