Tak dnes si tréning rozdelíme na dve časti. Prvá bude venovaná zhybom. Pre pokročilých pôjde o zhyby na kruhoch. Trošku zmeny nikdy nezaškodí, uvidíte, že kruhy sú naozaj zaujímavé.
Druhá časť tréningu nebude nijako hodnotená ani časovaná. Pôjde nám len o kvalitu vykonávaných pohybov.
Najprv robíš len around body, potom máš 30 sec pauzičku. Nasleduje 30 sekúnd around body, 30sec swingov a 30sec rest. Takto postupne pridávame pohyby, takže vlastne robíš stále dlhšie a dlhšie.
[wod]1) Advanced (If you can do MU or are a Pull Up Ninja):50 Ring Pull Ups For Time
Beginner: 50 Pull Ups For Time
2) 30 sec of Work/30 sec Rest
2x30sec Work/30 Sec rest…
1-KB Around Body
2- KB Swing
3-Thrusters
4-Lunges
5-Deadlift
[/wod]

Win For Kristin Holte? Have FUN :)