Niektorí z vás už mali tú česť vyskúšať si prowler. Ostatní budú mať príležitosť túto nedeľu. Pôjdeme 3 intervaly, kde budete tlačiť naložený prowler 100 m načas.
Celkom krátky workout bude pozostávať z kettlebelových snatchov a behu.

[wod]Outside WOD KB Snatch
1) Prowler Push 3x 100m
2) WOD
2 Rounds For Time
20 KB Snatches Right Arm
400m Run
20 KB Snatches Left Arm
400m Run[/wod]