Týždeň začneme opäť variáciou pullupov na hrazde. Dnes budeme robiť verziu zhybov, pri ktorých máme nohy v pravom uhle voči telu, voláme to L-sit. Z toho potom názov L-Pullup. Netreba sa báť toho, ak niekto nemá dosť sily bude to robiť s dopomocou. Ale pokročilí potrebujú mať trošku challenge takže budú robiť určený počet opakovaní v dvojminútových intervaloch. Dokopy 7 intervalov.
1) Strength: L-Pull Ups (7 intevalov)

Each 2 min A:7 B:5 C:3 L-Pull Ups

2) WOD:
3 Rounds For Time
AMRAP in 3min
10 KB Swing
10 Goblet Squat
10 Sit Ups
then 1min rest

Total score je počet opakovaní zo všetkých troch AMRAP-ov dokopy.