Je to síce smutné no ZNOVA sa budeme venovať kippingu. Musíte na tej hrazde jednoducho stráviť veľa veľa času, aby ste sa s ňou takpovediac skamarátili. Tí z vás, čo majú TTB v malíčku sa budú šplhať na laho.
Vo WODe máte vaše obľubené lunges. Tento krát bude činka vo front racku a hneď z toho môžete pekne ísť do shoulder to overhead ;)
[wod]
1) Warm Up: 2 Rounds
20 Air Squats, 20m Bear Crawl,
10 Supermans, 10 Hollow Rocks, 10 Push Ups
2) Beginers: Kipping TTB Practice
Advanced: RopeClimbs- L-Sited RopeClimbs
3) 4 Rounds For Time
20 Front Rack Lunges (42/30)
10 S2OH[/wod]

Múdre slová