Po snatchovani opať tréning, kde bude dôležitá práca s vlastnou váhou. Najskôr budeme pracovať na spevnení stredu tela, správnom naučení kippingu. A verzia znamená, že každých 30 sekúnd spravíš 1 opakovanie knee up, 1 opakovanie knees to elbows a 1 opakovanie toes to bar. B a C verzia su zlahčené. Následne budeme mať tri intervaly po tri minúty, kde budeme robiť max efort reps v troch rôznych cvikoch. Neznámy bude pravdepodobne reverse burpee. Netreba sa toho báť :) Na vzpieraní prechádzame na ďalší trojtýždňový cyklus venovaný snatchovaniu.

1) Each 30 sec on the Minute(10min):
A: Knee Up, K2E, TTB
B: Knee Up, K2E, K2E
C: 3x Knee Up

2)WOD: For Total Reps
3 min Max Reps Burpees
3 min Max Reps Air Squats
3 min Max Reps Reverse Burpees

1min rest between sets