Dnes budeme trénovať techniku butterfly pull upov. Tí čo ich majú v malíčku, budú mať desať minútový EMOTM, pričom budeme pracovať na vytrvalosti. Tí čo nevedia, budeme pracovať na technike.
Couplet mŕtvych ťahov a angličákov už bude kratší, ale o to intenzívnejší. No, kto spraví za osem minút viac opakovaní?

1) Skill: Butterfly Pull Ups
EMOTM 10-9-8-7…. Pull Ups

2) WOD: 8 min AMRAP
5 Deadlift
10 Lateral Burpee Over Bar

Chris Spealler vám k tomuto pohybu určite má čo povedať