overhead squat camille

Najťažšia verzia drepu, ktorá je dôležitá aj pri olympíjskom vzpieraní je Overhead squat. Veľa ľudí má silný zadný aj čelný drep ale kvôli nedostatočnej mobilite nie sú schopní udržať činku vo vzpaženi. Veľkú časť tréningu venujeme práve tomu aby sme našli obmedzenia vo vašom pohybe a poopravovali čo sa dá. Výsledkom by mala byť zlepšená pozícia a stabilita pri vykonávaní OH squatu. V spodnej časti sú pripojené videá, ktoré môžu pomôcť k lepšej mobilite pre tento typ drepu. Mobilite sa venujeme skoro na každom tréningu aby ste technicky napredovali.

1) OHS Mobility Work
2) 3-3-3-3-3-3-3 oh squat from rack

3) WOD (for total burpees) 7 min. AMRAP:
3 Rounds of:
10 TTB
20 OH squat @ 30kg/20kg
-in remaining time max reps burpees

Kelly Starret ukazuje veci, ktoré sme schopní zlepšiť aj doma pred tréningom napr. pri pozeraní TV. 10min denne práce na mobilite zlepší vaš rozsah pohybov na nepoznanie.