Tak, dnes opäť Openový WOD. Tento krát si dáme 14.5. Test pracovnej kapacity ako sa patrí. TroŠku zastrašujúce je, že tento wod nie je časovo ohraničený. To znamená, budeš sa mordovať až kým neskončíš posledné opakovanie.

[wod]
Open WOD 14.5
For Time:
21-18-15-12-9-6-3
Thrusters (42,5/30)
Burpees [/wod]

If you want to smash this wod, here are some tips :)