Prvý Open workout sme prežili v zdraví, pevne veríme, že nikoho už nebolí chrbát a snatche nestrašia v nočných morách?! Keďže týždeň ubehol ako voda, pred nami je workout s poradovým číslom 17.2. Keďže žijeme v inom časovom pásme, opäť sa ho dozvieme až v noci zo štvrtka na piatok a teda aj Vy ho tu nájdete až v priebehu dňa. Dovtedy môžeme len tipovať, čo nám Mr. Castro nadelí.

[wod]
Workout 17.2
Complete as many rounds and reps as possible in 12 minutes of:
2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 toes-to-bars
8 power cleans
Then, 2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 bar muscle-ups
8 power cleans
Etc., alternating between toes-to-bars and bar muscle-ups every 2 rounds.

Men use 22.5kg dumbbells
Women use 15kg dumbbells
[/wod]

Štandardy je vždy dobré si pozrieť celé: