Tak dnes to bude ťažké. Budeme robiť jeden „jednoduchý“ EMOTM. S ľahšími váhami, budeme drilovať techniku. Jeden powerclean a dva split jerky. Ako stále vravíme, treba trénovať obe strany.
V druhej Časti sa potrápime so striktnými zhybmi a ring dipmi. Sú to dajme tomu dva tréningy za jeden deň, ale nikdy nevieš čo na teba život pošle. Treba sa prispôsobiť ;)

1) EMOTM 10 min
A verzia: 2 x complex
B verzia: 1 x complex
Complex: Power Clean, Split Jerk on both legs(60/40)
2) AMRAP 12 min.
30 DU
8 Strict Pull Ups
30 DU
8 Ring Dips

Každý môže robiť pull ups