Kľúčový prvok dnešného tréningu bude naučiť sa správne si pokladať činku na chrbát po push presse. Pokiaľ budete činku vždy pomaly a striktne pokladať dole, nikdy sa nedopracujete k vysokej váhe, lebo pri vysokej váhe ťažko udržíte striktnu techniku. Tým pádom ste odkázaní na hádzanie činky o zem po každom opakovaní overhead squatu alebo pushpressu z poza krku a podobne. Cieľ je naučiť sa položiť činku pod kontrolou s tzv. „absorvovaním“ váhy činky. Vďaka tomu budete schopní bezbolestne ale hlavne bez mentálneho bloku vedieť na chrbát položiť akúkoľvek váhu.

[wod]
1) Push Press Behind the Neck 5×5
2) 5RFT
10 TTB
10 Push Press (30/42,5)
[/wod]

všimnite si ten malý dip pri každom položení činky naspäť za krk. Práve ten dovoľuje kontrolované ale nie pomalé a striktné položenie činky