Open 2016 sa nám nezadržateľne blíži. Budeme sa teda zameriavať najmä na pohyby, ktoré sa v ňom opakovane objavujú. Zároveň si zopáknete každý týždeň jeden z WODov z predchádzajúcich rokov. A že to veru odpálime vo veľkom štýle :)

[wod]1)Open WOD 15.3
14 AMRAP
7 Muscle Ups
50 Wall Balls
100 DU

Scaled: 50 Wall Balls (6/4)
200 Single Unders

2) Flexibility Work[/wod]