Nalistovať diárik alebo jún v systéme. Tento workout je spojením asi všetkého. Beh ťa na začiatku trošku zapečie. Pre dobrý čas je nutné zvoliť dobré tempo. Také po ktorom hneď ako prídeš, budeš vedieť chytiť kettlebell a swingovať. No zároveň keď zvolíš tempo ala dôchodca v kauflande, na tých swingoch, aj keby boli akokoľvek rýchle to nedobehneš.

15062015wod

[wod]Repeat from 15.6.2015
1) SQUAT 5×5 Front Squats
Beginners: Work Up
Advanced: Across (70% 1RM)
-Focus on high elbows, good squat position and technique

2) WOD For Time:
800m Run
into..
21-15-9 of:
KB Swings (24/16)
OHS (40/30)[/wod]
Some Noah Ohlsen Stuff