Po včerajšom namáhavom tréningu si dáme od činky trošku oddych. Veľa z vás si dáva ako cieľ handstand walk, tak budeme opäť pracovať na stojkách a stabilite ramena. Vo workoute bude cieľ jasný- mať všetky kolá hotové za rovnaký čas. Budeme od vás chcieť aby ste počas cvičenia premýšľali, a aby ste sa naučili rozdeľovať svoje sily.

1) Skill: Handstand work, Handstand Taps
2) WOD
4 Rounds Each For Time
30 Wall Balls
20 KB Swings
10 Push Ups
-rest 1 min after each round

-Cieľ- rovnaký čas všetky kolá

Tešíme sa na vás!