Taaaak, na začiatok si zadrepujete, tento krát vás nič nebude brzdiť v tom naložiť si na činku parádnu váhu. Jedine tak fakt, že pôjdeme 5 opakovaní.
Pre pokročilého by mal byť plán ísť presne podľa kalkulačky vyrátaných 5rep z 1RM. Napríklad pri 100kg 1RM je to 88kg, takže volba je na tebe či skúsiš 5×90 alebo 5×87.5kg.
Začiatočník by sa mal sústrediť na spevnený stred tela, držať váhu na pätách, nepredkláňať sa a sústrediť sa na správne dýchanie.
Workout sa nazýva Shoulder Smasher. Názov je naozaj príznačný však.
[wod]1) Advanced: 3×5 Heavy Back Squat (across)
Beginer: Heavy 5 Rep Back Squat
2)Shoulder Smasher
For Time:
30 Overhead Squats (40/30)
60m Bear Crawl
30 Toes To Bar
60sec Handstand Hold
30 Toes To Bar
60m Bear Crawl
30 Overhead Squats[/wod]

Ak máš večer čas, skús si pozrieť ako to vyzeralo na tohtoročných Games v podaní Masters pretekárov.