Komplex, ktorý nás dnes čaká je výborný na budovanie sily pričom sa viete pekne sústrediť aj na techniku. Nech vás však nemýli, pekný jednoslovný názov. Komplex sa skladá vlastne z 9 opakovaní, pričom nesmiete činku pustiť z rúk. Teda komplex musíme vykonať takzvane „unbroken“.

1) Grip/Core Advent Calendar
2) 10min AMRAP
Snatch Complex: 3xSnatch, 3x Push Press BN, 3x OHS
– complex with 60-70% 1RM, you must complete each complex without rest

Prečo je tak dôležitá pozícia nôh, keď „chytáme“ snatch?