Dnešok bude venovaný snatchom. Pokročilí (tí ktorí vedia aké sú ich váhové ožnosti pri tomto pohybe) budú počas EMOTM pridávať na činku váhu. Začiatočníci budú pracovať stále s tou istou.
Snatche nás neopustia ani v druhej časti tréningu. Load na činke je naschvál nízky, tak aby ste dokázali udržať vysokú intenzitu.
[wod]1) 10 EMOM
Advanced: 3 Power Snatches- Climb every 2min
Beginners: 3 Power Snatches across
2) 9 min AMRAP
9 Box Jump Overs
9 Hang Power Snatch (35/25)[/wod]

Niečo k snatchom