Tákže dnes to bude kombinácia gymnastiky s drepmi. Wall Bally, vám ídú stále lepšie a lepšie. Dnes si ich otestujeme opäť.
No a keďže budete takto pekne rozdrepovaní, squat therapy už nebude žiaden problém. No a kto by nechcel mať lepší drep však?

[wod]1) Practice Double Unders
2) WOD:
40-30-20 Wall Balls
20-15-10 CH2B Pull Ups
3) Squat Therapy[/wod]

Aké sú „training essentials“ pre najfit ženu sveta?