Ak si pokročilý, budeme od teba vyžadovať muscle up, najlepšie striktný. Samozrejme ak si sa MU neučil len pred nedávnom, naškálujeme počet tak aby sa dal zvládnuť. Pre tých z vás čo sa o muscle up ešte len usilujete budeme precvičovať práve silu striktného pull upu. Tento krát to budú 3 pomalé negatívne opakovania v každej minúte.
Workout sa bude odohrávať na hrazde, aj na boxoch. Tento krát však nepôjde o klesajúci, no naopak o stúpajúci ledder na čas

[wod]
1)10 min EMOTM
Advanced:3 Muscle Ups/3 Strict Muscle Ups
Beginers: 3x Slow Negative Pull Up
2)For Time:
5-10-15-20
Toes To Bars
Burpee Box Jumps[/wod]

Niekto ich dá za 3 minúty aj 30 všakže :D