Dnes na to pôjdeme striktne. Na začiatku sa posledný krát v mesiaci zameranom na hornú časť tela potrápime so striktným pressom.
A zo striktných pohybov neupustíme ani vo WODe, striktné TTB, striktné pressy a trošičku povystupujeme na schodík.
[wod]1) Advanced: 6×5 Reps Heavy Strict Press
Beginners: Climb to heavy 5 Reps
2) 3 min AMRAP of
Strict Toes To Bars/Sit Ups
2min Rest
3 min AMRAP of Box Step Ups with KB (12,16/24,28)
2min Rest
3min AMRAP of Strict Press (40/30)[/wod]

Keď boli malé, boli aj celkom zlaté