Vo workoute sa striktné zhyby nenachádzajú moc často, no keď hej, vtedy je zábava. 15 minút na spravenie čo najviac opakovaní zhybov, swingov a dvojšvihov. A keďže leto sa dramaticky blíži, čo lepšie na six pack ako malá tabata
[wod]1)WOD: AMRAP 15
10 Strict Pull Ups
30 KB Swings
30 Double Unders
2) Tabata Core
[/wod]