Po včerajšej Fran je treba trošku zjemniť tempo. Dnes to preto hodíme na intervaly.
(Tabata znamená: 8 intervalov pričom 20sekúnd cvičíš a 10sekúnd oddychuješ )
Medzi jednotlivými tabatkami bude jednominútová pauza kedy nám stihneš nadiktovať skóre.
Po tréningu sa ešte pohráme s kotúlmi.
[wod]1) For reps:
Tabata HSPU/Push Ups
1min Rest
Tabata Sit Ups
1min Rest
Tabata Box Step Overs with Plate

2) Forward Rolls/ Backward Rolls
[/wod]

Mental toughness