Opäť sa presunieme v čase, dnes konkrétne do februára. Wod zložený z veľa veľa kôl. Teda najprv troch kôl power snatchov, dvoch kôl angličákov a nakoniec jedného veslovacieho „maratónu“ :)
[wod]1) TBT 19.2.2015
For Reps:
Complete 3 Rounds of
1 min Max Reps Power Snatch (35/25)
1min Rest
Then 2 rounds
2min Max Reps Burpees
2 min Rest
Then 1 Round of
3 min Max Cal Row
2) Flexibility Work[/wod]