Tak, neuplynul ani týždeň od našej vzpieračskej súťaže a už tu máme opäť snatch. Dnes sa len dobre rozcvičíme cca po 60% nášho maxima, a potom hor sa na dnešný singlet. Máš 5 minút na to aby si zo seba vypustil dušu a dal čo najviac opakovaní. 50 percent je 50 percent a preto sa nikto nebude môcť vyhovárať na bodyweight alebo podobne.

2014-11-28 06.06.27[wod]1) Snatch Technique (climb to 60% 1RM)
2) Throwback Thursday to 26.11.2014
5 min AMRAP Snatch (50% 1RM)
3) Core: Handstand Bridge accumulate 3 min
100 reps V-Ups[/wod]